Kontakt

Veritas Iuris 
Półrocznik Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego 

ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

e-mail: iusnovum@lazarski.edu.pl
veritasiuris.lazarski.pl