Redakcja

Redakcja

Redaktor Naczelny: dr hab. Jacek Kosonoga, prof. UŁaz., Uczelnia łazarskiego

Sekretarz: dr Blanka J. Stefańska, Uczelnia Łazarskiego

Redaktorzy językowi

Natalia Artsiomenka - język białoruski

Grzegorz Butrym - język angielski

Martin Dahl - język niemiecki

Maria Furman - język polski

Elwira Stefańska - język rosyjski

Jadwiga Ziębowicz - język francuski

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB - prawo i postępowanie karne

dr hab. Ryszard Strzelczyk, prof. UŁaz. - prawo cywilne

dr hab. Maciej Rogalski, prof. UŁaz. - prawo administracyjne

dr hab. Jacek Zaleśny - prawo konstytucyjne

dr Dominika Harasimiuk - prawo międzynarodowe

dr Krystyna Bąk - statystyka

Redaktor prowadzący

dr Jacek Dąbrowski

Korekta

dr Jacek Dąbrowski

Zasady dotyczące redakcji

Decyzje o publikacji
Redaktor naczelny stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych w Redakcji artykułów powinny zostać opublikowane.

Poufność
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż zgodnie z procedurą wydawniczą.

Ujawnienie i konflikt interesów
Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych członków zespołu redakcyjnego bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.